Kontakty

Kontakty na Oddělení veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj.

Adresa: 
          Staroměstské nám. 6
          110 15 Praha 1
          Pracoviště: Na Příkopech 3, Praha 1

Vedoucí oddělení:
Ing. Zdeňka Niklasová
Tel.: +420 224 864 601
E-mail: zdenka.niklasova@mmr.cz