Časopis Urbanismus a územní rozvoj

31.03.2016: Časopis Urbanismus a územní rozvoj, vydávaný Ústavem územního rozvoje Brno, je odborným periodikem určeným pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou veřejnost v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch.
Co se týče územního plánování, je dokonce jediným odborným periodikem v České republice zaměřeným na tuto problematiku. Je vydáván Ústavem územního rozvoje od roku 1998. Jeho ISSN je 1212-0855.

Časopis byl v červnu 2008 zařazen Radou pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Časopis má tři rubriky:
  • Hlavní
  • Názory a diskuse
  • Aktuality a informace
Od roku 2008 je recenzovaným periodikem v rubrice Názory a diskuse, a to pro vybrané články splňující vědecká a odborná kritéria. Má zpracovánu metodiku recenzního řízení. Recenzovaná část rubriky je v časopise vyznačena.

Časopis má pravidelné přílohy. Kromě pravidelných příloh vychází i mimořádné monotematické přílohy.