Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Pracovní skupiny > Poradní sbor pro aplikaci stavebního práva

Poradní sbor pro aplikaci stavebního práva

16.12.2008: Poradní orgán pro interpretaci a aplikaci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších souvisejících právních předpisů.

Poradní sbor pro aplikaci stavebního práva (dále jen "poradní sbor") byl zřízen vrchním ředitelem sekce územního plánování a stavebního řádu MMR v prosinci 2006 jako poradní orgán pro interpretaci a aplikaci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších souvisejících právních předpisů. Úkolem poradního sboru bylo a je sjednocovat výklad stavebního zákona na úseku územního plánování a připravovat doporučující stanoviska s cílem koordinovat aplikační praxi ve veřejné správě. Činnost poradního sboru a její výstupy by měly napomáhat ke zkvalitnění výkonu metodické činnosti MMR na úseku územního plánování a stavebního řádu. V této činnosti poradní sbor navazuje na práci poradního sboru po pořizovatelskou praxi, který působil při odboru územního plánování MMR v letech 1995 - 2006.

První jednání poradního sboru se uskutečnilo dne 21. prosince 2006. Poradní sbor má v současné době 33 členů, z toho 19 je externích a 14 pracuje na MMR. Jedná se o přední odborníky na předpisy stavebního práva z řad teorie i praxe, zástupce vysokých škol, resortů (MŽP a MV) a krajských úřadů. Poradní sbor se skládá z pořizovatelské sekce a sekce územního řízení a stavebního řádu.