Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Pracovní skupiny > Česko-saská pracovní skupina pro územní ...

Česko-saská pracovní skupina pro územní rozvoj

08.10.2013: Činnost česko-saské skupiny pro územní rozvoj se uskutečňuje již od roku 2005. Gestory naplňování této spolupráce jsou v současné době: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Saské zemské ministerstvo vnitra
Předmětem spolupráce česko-saské skupiny pro územní rozvoj je zejména výměna informací o územně plánovací činnosti v rámci přeshraniční spolupráce a koordinace koncepcí řešení územně plánovacích materiálů v příhraničních oblastech.
Dalším předmětem spolupráce je i výměna informací z oblasti evropské územní spolupráce, zejména o projektech v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce.

Členy česko-saské skupiny pro územní rozvoj jsou zástupci
za českou stranu:

  • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
  • Krajský úřad Karlovarského kraje
  • Krajský úřad Ústeckého kraje
  • Krajský úrad Libereckého kraje
  • Město Hrádek nad Nisou

 za saskou stranu:

  • Saské zemské ministerstvo vnitra
  • Zemské ředitelství Sasko
  • Regionální plánovací svaz Horní Polabí / Východní Krušné hory (Oberes Elbtal / Osterzgebirge)
  • Plánovací svaz regionu Saská Kamenice  (Planungsverband Region Chemnitz)
  • Regionální plánovací svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko (Oberlausitz-Niederschlesien),


Konkrétní spolupráce se uskutečňuje především formou společných setkávání a seminářů, a jednání výše uvedené pracovní skupiny obvykle jednou do roka.

V rámci činnosti této komise se mj. pořídila v roce 2013 společná Studie rozvoje česko-saského příhraničí .

Bližší informace:

za MMR ČR:
Ing. Filip Novosád
za SMI: Dipl.Ing. Janka Beltschewa