Odbor stavebního řádu

Informace o kompetencích odboru stavebního řádu (OSŘ-82) spolu s uvedením důležitých kontaktních osob.

Hlavním posláním odboru stavebního řádu je zejména výkon funkce ústředního správního úřadu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění a funkce obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Adresa:
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 3, Praha 1

 
Ředitelka odboru:
JUDr. Vladimíra Sedláčková
+420 224 862 511
Vladimira.Sedlackova@mmr.cz

Sekretariát odboru:
Alice Cebulová
Tel.: +420 224 862 283
E-mail: alice.cebulova@mmr.cz