Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb

V této rubrice naleznete aktuální i průběžné informace z oblasti bezbariérového užívání staveb
    Koridor pro přecházení tramvajového pásu - hmatové prvky pro nevidomé [PDF, 186.32KB]
7. prosince 2017: Stanovisko k aplikaci bodu 2.2.4 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

    Školy - navrhování a provádění záchodů [PDF, 177.45KB]
31. srpna 2017: Informace k navrhování a provádění záchodů v budovách škol
.

    Centrální přechody v železničních stanicích - hmatové a akustické prvky [PDF, 184.16KB]
30. června 2017: Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a stavebně technickým řádem drah

    Byt zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením - prostor pro uskladnění vozíku [PDF, 197.44KB]
31. května 2017: Stanovisko k aplikaci požadavku na vymezení prostoru pro skladování vozíku dle bodu 8.1.3 přílohy č. 3 k bezbariérové vyhlášce.

    Novostavba čtyřpodlažního bytového domu s výtahem [PDF, 181.31KB]
24. dubna 2017: V novostavbě čtyřpodlažního bytového domu je pouze na vlastníkovi takového domu, zda se rozhodne, že výtah zřídí. Pro případnou výstavbu tohoto výtahu platí povinnost respektovat obecné požadavky na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání staveb; žádný výtah totiž nesmí ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat.

    Bezbariérová parkovací místa - zřizování vyhrazeného parkování [PDF, 179.46KB]
24. listopadu 2016: Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a zákonem o pozemních komunikacích.

    Bezbariérová parkovací místa - bytový dům [PDF, 181.59KB]
24. listopadu 2016: Pomůcka k aplikaci pro navrhování parkovacích míst pro návštěvníky a pro navrhování odstavných míst pro rezidenty.

    Domovy a ústavy - bezbariérové pokoje [PDF, 179.73KB]
24. listopadu 2016: Pomůcka k aplikaci § 8 odst. 3 bezbariérové vyhlášky

    Provozovny obchodů a služeb v rámci staveb pro bydlení [PDF, 142.4KB]
30. března 2016: Stanovisko obsahuje aplikaci stavebního zákona a bezbariérové vyhlášky pro výstavbu bytového domu s provozovnami různých obchodů a služeb a pro výstavbu rodinného domu s provozovnou obchodu nebo služby rodinné živnosti.

    Bezbariérová vyhláška ve vztahu k novým pravidlům provozu [PDF, 189.85KB]
Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu

    Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu [PDF, 191.76KB]
Příspěvek se věnuje hmatovým prvkům v pochozích plochách, sloupkům chodecké signalizace a překážkám pro chodce. Každá tato část obsahuje citaci příslušného ustanovení z paragrafového znění vyhlášky, následně citaci odpovídajících bodů příloh a komentář k jejich aplikaci

    Bezbariérová vyhláška - prostory pro dětskou skupinu [PDF, 168.67KB]
Systematika začlenění staveb pro dětskou skupinu

    Nové technické specifikace pro interoperabilitu o přístupnosti železničního systému v EU [PDF, 172.96KB]
Komentář k poznámce pod čarou v ustanovení § 1 odst. 3 bezbariérové vyhlášky

    Bezbariérová vyhláška se nevztahuje na vozidla! [PDF, 157.51KB]
Odůvodnění pro aplikaci v praxi, že bezbariérová vyhláška se vztahuje jen na stavby

 

12. prosince 2016: Tento společný materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace přístupnosti prostředí, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a Asociace organizací ...

24. dubna 2017: Popis činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti bezbariérového užívání staveb včetně seznamu podpořených organizací a jejich projektů.

24. dubna 2017: Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven