Prezentace ze seminářů k SC 3.3 IROP

05.12.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v průběhu listopadu 2016 sérii seminářů o možné podpoře pořízení dokumentů územního rozvoje v programovém období 2014 – 2020. Semináře byly pořádány ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj a krajskými úřady.
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, v návaznosti na blížící se termíny ukončení výzev pro předkládání projektů ve specifickém cíli 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) uspořádal sérii seminářů o možné podpoře pořízení dokumentů územního rozvoje v programovém období 2014 – 2020. Semináře byly pořádány ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj a krajskými úřady.
Součástí prioritní osy 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí je specifický cíl 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“ (SC 3.3 IROP).  Pro SC 3.3 IROP je vyčleněno 46 mil. EUR, tj. cca 1,1 mld. Kč. Cílem seminářů bylo seznámení s možnostmi a podmínkami výzev 2, 3 a 9 IROP pro projekty na územní plány a jejich změny, regulační plány a územní studie. Na semináři byla také podána stručná informace o výzvě č. 45 „Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty  CLLD".

Semináře proběhly v těchto krajských městech:
  • 2. listopadu 2016 v Plzni pro Plzeňský kraj
  • 7. listopadu 2016 v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
  • 10. listopadu 2016 v Hradci Králové pro královéhradecký kraj
  • 16. listopadu 2016 v Českých Budějovicích pro Jihočeský kraj
  • 21. listopadu v Praze pro Středočeský kraj
  • 21. listopadu v Jihlavě pro Kraj Vysočina
  • 28. listopadu v Olomouci pro Olomoucký kraj
  • 28. listopadu v Ostravě pro Moravskoslezský kraj
  • 29. listopadu ve Zlíně pro Zlínský kraj
  • 29. listopadu v Brně pro Jihomoravský kraj

V přiložených dokumentech naleznete prezentace ze seminářů.