Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Zkrácení vázací doby platnosti podmínek ...

Zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro dotované nájemní byty

Ministr pro místní rozvoj svými Rozhodnutími ministra č. 141/2013 č. 142/2013 vyhlásil Výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Výzvy se netýkají bytů se sociálním aspektem.

19. července 2016: Dne 31. května 2016 rozhodla ministryně pro místní rozvoj oznámit možnost předkládat žádosti o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace, která byla poskytnuta na základě ...

14. listopadu 2013: Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace poskytnuté v letech 1997 - 2000 na základě Smlouvy ...

14. listopadu 2013: Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v letech 2000 - 2013. Žádosti o zkrácení vázací ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven