Podprogram Olověné rozvody

02.11.2015: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.
Upozorňujeme žadatele, že na základě požadavku ministerstva financí je výběr dodavatele zpřísněn nad rámec zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nově je zpřísněn i výběr dodavatele v případě zakázek malého rozsahu a nedotovaných zadavatelů. Postup je upraven     metodickým pokynem [PDF, 111.1KB].   

Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com    

Vypořádání vztahů se státním rozpočtem k 15. 2. 2017