Výzva k podávání žádostí o podporu výstavby podporovaných bytů - dotační tituly Pečovatelský byt a Vstupní byt

19.12.2014: Výzva upravuje termíny a místo pro podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení.

Připojené soubory