Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury

28.11.2013: Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu.
Hodnotící kritéria:
Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. Jendotlivá kritéria lze nalézt v levém sloupci v sekci Připojené soubory. 
Hodnoty některých kritérií naleznete níže:
Ad 1) Místo realizace Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com    . Kontrola zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění do 6 mil. Kč bez DPH se neprovádí.