Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť

28.11.2013: Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč.
Hodnotící kritéria:
Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované. Jendotlivá kritéria lze nalézt v levém sloupci v sekci Připojené soubory. 
Hodnoty některých kritérií naleznete níže:
Ad 2) Místo realizace Ad 3) Zatížení obce panelovou výstavbou     
Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na: mmr-cr.reservio.com    . Kontrola zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění do 6 mil. Kč bez DPH se neprovádí.