Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2013

Programy podpory bydlení pro rok 2013

Rozhodnutím č. 34/2013 ze dne 23. 4. 2013 schválil ministr pro místní rozvoj seznamy schválených, náhradních a zamítnutých žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2013. Podpora je poskytována na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy domovních olověných rozvodů na základě výzvy k předkládání žádostí ze dne 30. 11. 2012. Termín k předkládání žádostí začal 17. prosince 2012 a byl ukončen dne 15. února 2013.

30. listopadu 2012: Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však ...

30. listopadu 2012: Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na ...

30. listopadu 2012: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich ...

30. listopadu 2012: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven