Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Archiv > Programy podpory bydlení pro rok 2011

Programy podpory bydlení pro rok 2011

30.11.2010:

Ministr pro místní rozvoj schválil svým rozhodnutím č. 93 dotace na rok 2011. Podpora je poskytnuta na regeneraci panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu podporovaných bytů a opravy domovních olověných rozvodů pro žádosti předložené v termínu výzvy, která běžela od 20. prosince 2010 a byla ukončena dnem 28. února 2011.

Od 9. května 2011 lze opět žádat o podporu na opravy domovních olověných rozvodů.
S účinností ke dni 9. května vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotace v roce 2011 v rámci podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“ a ukončení příjmu žádostí na opravu domovních rozvodů končí dnem 29. července 2011.

 Výzva č. 2 k předkládání žádostí do 29. 7. 2011

 Výzva k předkládání žádostí do 28. 2. 2011

Schválené akce: