Jste zde: Úvodní strana > ... > Územní a bytová politika > Bytová politika > Dotace a programy > Podpora hypoték > Podpora hypotečního úvěrování bytové ...

Podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby

27.03.2009:
  • S účinností k 1.2. 2004 bylo nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů, zrušeno a proto žádosti o tento druh podpory podané po 31.1. 2004 nemohou být akceptovány.
  • Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 244/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, se řídí dosavadními právními předpisy.
  • Výše podpory pro platné smlouvy se pohybuje od 1 do 4 % bodů v závislosti na průměrné sazbě úroku z objemu úvěrů, které byly poskytnuty fyzickým osobám a jsou podporovány podle nařízení vlády č. 244/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a došlo u nich v předchozím roce ke změně úrokové sazby sjednané s hypoteční bankou. Klesne-li tato průměrná úroková sazba pod 7% výše podpory je nulová.
  • Nová výše % bodů podpory se vyhlašuje vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku.

Přehled o výši státní podpory v jednotlivých letech:

  • říjen 1995 až 31.1.2001 → státní podpora 4% body
  • od 1.2.2001 do 31.1.2002 → státní podpora 2% body
  • od 1.2.2002 do 31.1.2003 → státní podpora 1% bod
  • od 1.2.2003 do současnosti → státní podpora nulová