Dotace NNO schválené pro rok 2015

20.05.2015:  
Nestátní neziskové organizace (NNO) Rok 2015
(v tis. Kč)
Rada seniorů ČR (RS ČR) 500
Občanské sdružení majitelů domů v ČR (OSMD ČR) 300
Sdružení nájemníků ČR (SON ČR) 4 235
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků (SMBD) 1 600
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, spolek 145
Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) 250
dTest, o.p.s. 330
REMEDIUM Praha, o.p.s. 202
CELKEM:  7 562