Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Bytová politika > Informace a aktuality > Zkrácení vázací doby platnosti podmínek ...

Zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro dotované nájemní byty

14.11.2013: Ministr pro místní rozvoj svými Rozhodnutími ministra č. 141/2013 č. 142/2013 vyhlásil Výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Výzvy se netýkají bytů se sociálním aspektem.
14. listopadu 2013: Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v letech 1997 - 2000. Žádosti o dotaci lze do ...
 
14. listopadu 2013: Dne 14. listopadu 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj Výzvu k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v letech 2000 - 2013. Žádosti o dotaci lze do ...

Kategorie:

Aktuality