Záloha z Národních dotací > Rozvoj regionů > Podpora regionálního rozvoje v roce 2009

Podpora regionálního rozvoje v roce 2009

Podpora regionálního rozvoje z národních zdrojů   zahrnuje v roce 2009 následující podprogramy: Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití; Podpora obnovy venkova.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena