Záloha z Národních dotací > Rozvoj regionů > Podpora regionálního rozvoje v roce 2007

Podpora regionálního rozvoje v roce 2007

Podpora regionálního rozvoje z národních zdrojů (tj. mimo programy spolufinancované ze zdrojů EU) obsahovala v roce 2007 následující podprogramy: Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu; Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu; Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití; Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů; Program obnovy venkova; Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena