Konference a semináře

Přehled konferenci a seminářů k tématice výzkumu a inovací projektů MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracuje s Technologickou agenturou ČR v oblasti výzkumu a zadává výzkumné potřeby v rácmi výzkumného programu BETA. Tento výzkumný program byl ukončen v roce 2016. Navazující výzkumný program BETA2   byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016. Jedná se program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy.

MMR se snaží o implemetaci výsledků ukončených projektů prostřednictvím pořádání konferenci a seminářů.
 

archiv uskutečněných akcích v rámci odboru regionální politiky MMR

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven