Výzva ITI

26.11.2015: MMR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic (ITI). V souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020 budou ITI využity v celostátně nejvýznamnějších metropolitních oblastech a aglomeracích včetně jejich funkčního zázemí.
    Text výzvy ITI_15_001 [PDF, 10.66MB]
    Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (verze 2) [PDF, 2.35MB]
    Uživatelská příručka ISKP14+: Žádost o podporu strategie ITI a IPRÚ [PDF, 3.16MB]

Z důvodu nerelevantnosti některých indikátorů Operačního programu Zaměstnanost ve vztahu k ITI, došlo k úpravě indikátorů uvedených v příloze č. 5 výzvy. Změny se týkají 2 indikátorů ve SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (OP Zaměstnanost). Bližší informace naleznete níže:

    Informace č. 1 k výzvě ITI  a IPRÚ č. 15 001 [PDF, 238.79KB]