Výzva IPRÚ

26.11.2015: MMR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). V souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020 budou IPRÚ využity v aglomeracích měst a jejich zázemí, tzv. regionálních pólech růstu.
    Text výzvy IPRÚ_15_001 [PDF, 5.05MB]
    Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (verze 2) [PDF, 2.35MB]
    Uživatelská příručka ISKP14+: Žádost o podporu strategie ITI a IPRÚ [PDF, 3.16MB]

Z důvodu nerelevantnosti některých indikátorů Operačního programu Zaměstnanost ve vztahu k IPRÚ, došlo k úpravě indikátorů uvedených v příloze č. 3 výzvy. Změny se týkají 2 indikátorů ve SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (OP Zaměstnanost). Bližší informace naleznete níže:

    Informace č  1 k výzvě ITI a IPRÚ č  15 001  [PDF, 238.79KB]