Modifikace výzvy CLLD_15_001

28.12.2015: Přidání nových indikátorů pro oblast sociálního podnikání a prorodinných opatření na specifický cíl 2.3.1 OP Zaměstnanost
Na základě podnětu ŘO OP Zaměstnanost byla dne 28. 12. 2015 provedena modifikace výzvy CLLD_15_001. Předmětem modifikace výzvy je přidání nových indikátorů pro oblast sociálního podnikání a prorodinných opatření na specifický cíl 2.3.1 OP Zaměstnanost "Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech" na základě dodatečného požadavku ŘO OP Zaměstnanost. Podkladem pro doplnění indikátorů na výzvu je informace ŘO OP Zaměstnanost pro MAS č. 4 ("Informace o nově přidaných indikátorech na výzvě MMR k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD, které se vztahují ke Specifickému cíli 2.3.1 OPZ", viz příloha). 

    Informace ŘO OP Zaměstnanost pro MAS č. 4. [PDF, 390.59KB]