Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Semináře > Seminář v Libňatově (Královéhradecký kraj)

Seminář v Libňatově (Královéhradecký kraj)

12.04.2017: V úterý 4. dubna se v kulturním domě v Libňatově konal seminář pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny.
Odborníci na různé oblasti hovořili například o dotačních programech Ministerstva pro místní rozvoj, strategických dokumentech obcí a místních akčních skupin či veřejné zeleni. Jeden z příspěvků byl věnován i Centrům společných služeb, která vznikla v rámci projektu Svazu měst a obcí.

Akci uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., pod záštitou Bc. Pavla Hečka, radního Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Prezentace jednotlivých přednášejících jsou     zde [ZIP archív, 80.03MB].
Fotky z akce jsou ke stažení     zde [ZIP archív, 47MB].