Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

01.11.2015: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Rozhodnutím ministryně č. 132/2015 ze dne 30. října 2015 byly schváleny Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 a byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotace. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 3. 11. 2015 na adrese: http://www3.mmr.cz/zad    . Termín ukončení příjmu žádostí je 15.01.2016.

    Zásady podprogramu [PDF, 418.39KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení [MS Word, 48.43KB]
    Příloha č. 2 - Formulář vyúčtování [MS Excel, 112.5KB]
    Příloha č. 3 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 52.33KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 36.65KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 155.12KB]
    Upřesnění k Zásadám podprogramu - DT č. 5 [PDF, 186.05KB]

    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 721.7KB]

Rozhodnutí ministryně č. 43/2016 ze dne 05.04.2016:
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 1 [MS Excel, 17.31KB]
Rozhodnutí ministryně č. 44/2016 ze dne 05.04.2016:
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 2 [MS Excel, 111.58KB]
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 3 [MS Excel, 21.15KB]
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 4 [MS Excel, 61.67KB]
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 5 [MS Excel, 156.91KB]
Náhradní akce v DT5 jsou postupně financovány při úspoře finančních prostředků z průběžně dotovaných akcí. 
Informace o financování náhradních akcí je aktualizována v tabulce pro DT5 (náhradní akce). Ukončeno.


Publicita projektů
Výsledek projektu bude po dobu platnosti podmínek označen informační cedulí s textem:
Projekt „doplňte název„ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Příklad možného použití     zde [MS Word, 41.12KB]

Na doporučené akce je příslušným účastníkům podprogramu v průběhu měsíců dubna a května zasílána Registrace akce, ve které jsou uvedeny podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně dalších pokynů ( viz čl. 7.3. Zásad podprogramu).
Více     zde [PDF, 396.11KB].

Aktualizováno dne: 29.09.2016