Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Obnova obecního a krajského majetku po ...

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016

17.10.2016: Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2016. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):
DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Rozhodnutím ministryně č. 85/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí v DT č. 2.
Žádosti je možné podávat od 18.10.2016. Ukončení příjmu žádostí:  30.12.2016 (do 12.00 hod.).

    Zásady podprogramu [PDF, 273.48KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení krajského úřadu [MS Word, 51.5KB]
    Příloha č. 2 - Prohlášení obce [MS Word, 61KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání [MS Excel, 33.99KB]
    Příloha č. 4 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 130.5KB]
    Příloha č. 5 - Formulář vyúčtování pro ZVA [MS Excel, 112.5KB]

    Výzva k předkládání žádostí o dotaci - DT č. 2 [PDF, 153.68KB]
Upozornění: Podatelna MMR bude pro příjem žádostí dne 30.12.2016 otevřena do 12.00 hod.

    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 22.26KB]

Rozhodnutí ministryně č. 16/2017 ze dne 30.03.2017:
    Seznam vyhodnocených žádostí [MS Excel, 156.05KB]
Pozn.: Maximální výše dotace pro jednu obec je 3,5 mil. Kč.

Informační centrum (pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.)
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz 

Aktualizováno dne: 11.09.2017