Podpora regionálního rozvoje v roce 2009

17.12.2008: Podpora regionálního rozvoje z národních zdrojů   zahrnuje v roce 2009 následující podprogramy: Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití; Podpora obnovy venkova.