Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011

29.09.2011:  

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2011. Příjemcem dotace je obec, svazek obcí nebo kraj.


 Výzva k předkládání žádostí o dotace - dotační titul č. 2 
     Příjem žádostí byl ukončen ke dni 15.11.2011.

  Zásady podprogramu  

 Rozhodnutí ministra č. 227/2011 ze dne 23.12.2011:
  Seznam vyhodnocených akcí 


Informační centrum
tel.: +420 224 861 282 
       +420 224 861 138 
e-mail: info@mmr.cz