Dotace a programy

Regionální programy podpory Ministerstva pro místní rozvoj jsou účinnými nástroji, jejichž prostřednictvím může státní správa pozitivně ovlivňovat území regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. Přestože jsou finanční objemy realizovaných akcí z hlediska celkových finančních prostředků státního rozpočtu relativně velmi malé, svou cíleností a územní koncentrací mohou pomoci zmírňovat regionální disparity a účinně přispívat k vyváženému rozvoji území.

V rubrice naleznete podpůrné programy a dotační tituly poskytované v rámci regionální politiky. Vedle plného znění programů rubrika nabízí i doplňující texty týkající se podmínek pro žadatele či dalších informace související s realizací příslušných programů nebo dotačních titulů.
K zabezpečení cílů Strategie regionálního rozvoje České republiky slouží kromě programů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie také programová podpora financovaná z národních zdrojů.
Cílem státních programů regionálního rozvoje je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky. Tato podpora má vést k diversifikaci výrobní základny a k následnému vzniku nových pracovních příležitostí a tím ke snížení vysoké míry nezaměstnanosti, stejně jako pomoci při zajištění základních funkcí veřejné správy, posílení kvality života a aktivizaci spolkové činnosti a zachování tradic v malých obcích. 

Zobrazuji články 21 až 28 z celkem 28

29. listopadu 2013: Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců ...

13. února 2013: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi ...

30. listopadu 2012: Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2009, č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004, č. 706 k Návrhu vládního plánu financování Národního rozvojového ...

21. ledna 2009: Zásady postupu „Závěrečného vyhodnocení akce“ u programů financování reprodukce majetku hrazených pouze ze státního rozpočtu ČR podle § 6 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Programy a dotace regionální politiky (včetně programů obnovy území po živelní pohromě) poskytované z národních zdrojů od roku 2004

Zobrazuji články 21 až 28 z celkem 28

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven