Odbor regionální politiky

Informace o kompetencích odboru regionální politiky (ORP-52).

Hlavním posláním odboru rozvoje regionální politiky je zejména zajištění působnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech regionální politiky, a to především na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, výkon státní správy v oblasti poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelními a jinými pohromami podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území a výkon státní správy v oblasti pohřebnictví podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a zajišťuje úkoly výzkumu a vývoje v oblasti regionální politiky.

Adresa:

Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3, Praha 1