Zásady urbánní politiky

03.08.2017:

Zásady urbánní politiky schválené usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 342

Jedná se o rámcový dokument urbánní politiky státu, která má průřezový a interdisciplinární charakter. Na jejím vytváření a realizaci se společně a koordinovaně podílejí jednotlivé dílčí politiky, přičemž regionální politika a územní plánování představují pro tuto koordinaci věcný a územní rámec.

V roce 2017 byla schválena aktualizace tohoto dokumentu. Jejím důvodem bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu.

Platnost aktualizovaných Zásad urbánní politiky je do roku 2023, kdy se předpokládá další aktualizace, a to zejména v návaznosti na ukončení čerpání finančních prostředků v rámci současného programového období EU.