Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Koncepce a strategie > Hodnocení Strategie regionálního rozvoje

Hodnocení Strategie regionálního rozvoje

13.01.2010: Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 o Strategii regionálního rozvoje České republiky byla v loňském roce zpracována a předložena pro informaci vládě ČR „Zpráva o plnění Strategie regionálního rozvoje České republiky“.   Součástí této „Zprávy“ byly i podkladové studie podrobně analyzující účinky a dopady kohezní a regionální politiky na regiony ČR.