Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice regionální politiky, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Zobrazuji články 21 až 28 z celkem 28

20. srpna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj čtvrtletně informuje vládní Výbor pro Evropskou unii o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS).

20. srpna 2009: V roce 2006 bylo ukončeno řešení výzkumného projektu WB-04-04 s názvem „Systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ“ (SPR), který byl řešen v rámci výzkumného programu ...

20. srpna 2009: Odbor 72 v rámci činnosti v oblasti udržitelného rozvoje připravil krátký postup plánování udržitelného rozvoje obcí a měst.

19. června 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje postup, na jehož základě budou realizovány jednotlivé kroky směřující k rozhodnutí o schválení účasti člena v seskupení nebo k registraci

17. prosince 2008: Ministerstvo pro místní rozvoj dne 20. listopadu 2008 uspořádalo konferenci na téma "Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice".

8. ledna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj čtvrtletně informuje vládní Výbor pro Evropskou unii o plnění úkolů v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS).

8. ledna 2009: V roce 2006 bylo ukončeno řešení výzkumného projektu WB-04-04 s názvem „Systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ“ (SPR), který byl řešen v rámci výzkumného programu ...

8. ledna 2009: Odbor 72 v rámci činnosti v oblasti udržitelného rozvoje připravil krátký postup plánování udržitelného rozvoje obcí a měst.

Zobrazuji články 21 až 28 z celkem 28

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven