Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice regionální politiky, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 28

24. dubna 2013: V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova byly schváleny dotace na projekty obcí, které jsou zaměřeny především na zlepšení podmínek pro život dětí a mládeže na venkově a úpravy zeleně nebo obnovu obecního ...

11. března 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo životního prostředí si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 (dále jen „Strategie“) a posouzení jeho vlivů na životní ...

1. října 2012: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil Zásady podprogramu pro poskytování dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2012. Výzva příslušného dotačního titulu, který je určen obcím a ...

12. dubna 2012: Kodex evropské statistiky byl 30. března t.r. uveřejněn k pracovnímu využití na intranetových stránkách MMR.

12. května 2011: Prioritami maďarského předsednictví byla 2 témata, a to problematika klimatických změn a dopady demografických změn na regionální a městské úrovni. Výstupy maďarského předsednictví jsou shrnuty v dokumentu "Budapest ...

22. září 2010: Dne 20. září 2010 proběhl na MMR odborný seminář s názvem „APLIKACE STRATEGICKÉHO HODNOTÍCÍHO RÁMCE PRO STRATEGIE MÍSTNÍHO ROZVOJE ČR“.

12. ledna 2010: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) se podílelo jako gestor Akčního programu pro rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj LEED OECD spolu s vybranými českými ...

20. srpna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje postup, na jehož základě budou realizovány jednotlivé kroky směřující k rozhodnutí o schválení účasti člena v seskupení nebo k registraci

20. srpna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj dne 20. listopadu 2008 uspořádalo konferenci na téma "Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice".

Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 28

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven