Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Žádosti o dotace na Obnovu obecního a ...

Žádosti o dotace na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách je možné zasílat do konce roku.

10.12.2013: Dnem 31. 12. 2013 bude ukončen příjem žádostí o dotace v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 - dotační titul č. 1 (týká se území, na kterém byl v letošním roce vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí, povodně v květnu a v červnu 2013).
Žádosti zpracované dle Zásad podprogramu, zveřejněných v tomto odkazu     je možné podávat do výše uvedeného data na webové adrese: http://www3.mmr.cz/zad    .

Vytištěná žádost spolu s přílohami uvedenými v Zásadách podprogramu musí být doručena na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj nejpozději do 31. 12. 2013 do 16 hodin.