Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Národní fórum měst připravilo půdu pro ...

Národní fórum měst připravilo půdu pro vznik městské agendy

04.12.2015: Dne 3. prosince 2015 se v pražském Radiopaláci uskutečnilo první Národní fórum měst, které bylo zaměřeno na dvě významná témata: integrovaný městský rozvoj a udržitelné bydlení. Akce byla uspořádána Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN.

„Toto fórum považuji za jeden z prvních kroků k praktické diskuzi o vzniku urbánní agendy EU v podmínkách České republiky a významu problematiky udržitelného bydlení ve městech. Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále apelovat na aktivní roli měst a na vnímání těchto témat v souvislostech regionálního rozvoje,“ uvedla Klára Dostálová, náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje při Ministerstvu pro místní rozvoj.

České národní fórum měst se uskutečnilo v souvislosti s přípravou na mezinárodní konferenci „Evropský Habitat“, která se bude konat od 16. do 18. března 2016 v Praze a jejíž výsledky budou prezentovány na říjnové celosvětové konferenci OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst Habitat III v Ekvádoru.

Zástupci veřejné správy, zejména měst a obcí, renomovaní zahraniční experti, ale i zástupci akademické sféry diskutovali o řešení problémů spojených se suburbanizací, dostupným bydlení a využitím integrovaných přístupů k rozvoji území. Účastníci se shodli na nutnosti být více aktivní v mezinárodních aktivitách – a to jak na úrovni projektové, např. při využití Operačního programu Urbact III, tak v rámci vznikající Městské agendy EU či budoucí „Nové agendy pro města“.

Viditelnou snahou České republiky o posílení tzv. městské dimenze je možnost využití tzv. integrovaných nástrojů, Integrovaných územních investic (ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). Jejich realizace je podmíněna přípravou a následným schválením integrovaných strategií dotčených území. Výzva k jejich předkládání byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena dne 26. 11. 2015.