Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Ministerstvo pokračuje ve vyhodnocování ...

Ministerstvo pokračuje ve vyhodnocování žádostí podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

30.07.2014: V rámci podprogramu bylo celkem zaevidováno 564 žádostí o dotace v objemu přes 904 milionů korun. Všechny žádosti prošly k dnešnímu dni kontrolou kompletnosti a formální správnosti obsahu doložených dokumentů. Projekty, které prošly touto kontrolou, byly dále postoupeny k ekonomickému posouzení.
Vzhledem k velkému počtu hodnocených žádostí a zejména s ohledem na časovou náročnost ekonomického posouzení reálnosti a udržitelnosti předložených podnikatelských záměrů se původně předpokládaný termín výsledného vyhodnocení posunuje na konec srpna.

Po ukončení ekonomické analýzy projektů bude svolána hodnotitelská komise, která na základě výsledků hodnocení vybere a doporučí ministryni pro místní rozvoj projekty vhodné k podpoře.

Vyhlášení úspěšných projektů programu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje očekáváme na začátku září 2014 na stránkách podprogramu. Úspěšní žadatelé budou kontaktováni a vyzváni k dalšímu jednání.

Kategorie:

Aktuality