Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Dodatek č. 2 k Zásadám podprogramu ...

Dodatek č. 2 k Zásadám podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

12.05.2014: Rozhodnutím ministryně č. 66/2014 ze dne 12. 5. 2014 byl vydán Dodatek č. 2 k Zásadám podprogramu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
Aktuální znění Zásad podprogramu ve znění Dodatku č. 2 naleznete zde.

Změny se týkají výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců u žadatelů z dotačního titulu č. 2. Tato změna bude aplikována i pro žadatele, kteří již svou žádost do programu podali a není tudíž nutné již podané žádosti aktualizovat. V případě, že taková žádost bude vyhodnocena a schválena k přidělení dotace, bude administrátor programu žadatele kontaktovat.  

Kategorie:

Aktuality