Konference "Výzkumné projekty v regionálním rozvoji"

07.05.2015: Téměř dvě desítky výzkumných projektů zaměřených na regionální rozvoj byly prezentovány na konferenci, kterou uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR v úterý 28. dubna 2015.
Zástupci 12 výzkumných pracovišť z českých univerzit, neziskového i soukromého sektoru prezentovali výsledky své vědecké činnosti, které se dotýkají působnosti MMR. Představené projekty byly zaměřeny zejména na koncepční přístupy k regionálnímu rozvoji, územní plánování, environmentální, sociální a ekonomické aspekty rozvoje regionů či evropské fondy.
Účelem konference bylo především seznámení s konkrétními výsledky výzkumných projektů a jejich praktickou uplatnitelnost v krajích, obcích nebo na národní úrovni. „Je žádoucí, abychom dlouhodobě dbali na nejširší možnou praktickou využitelnost a dostupnost výsledků mnohdy časově i finančně náročných výzkumných projektů, které mohou pomoci při plánování a řízení rozvoje na všech úrovních“, řekl David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky.

Nejčastější prezentovanou formou výsledku projektů byly tzv. certifikované metodiky, které navrhují postup řešení vybrané problematiky. Dalším z hodnotných přínosů konference je navázání bližší spolupráce s realizátory projektů i mimo řešení výzkumných projektů v rámci expertní činnosti.

Všechny prezentované projekty byly podpořeny z výzkumných programů BETA a OMEGA Technologické agentury ČR. Prezentace projektů jsou dostupné na tomto odkazu:     prezentace-z-konference-VYZKUMNE-PROJEKTY-V-REGIONALNIM-ROZVOJI [ZIP archív, 10.59MB]
Pozvánka ke konferenci     Pozvanka-na-konferenci-k-vyzkumu_28-duben_2015 [PDF, 370.09KB]