Archiv certifikovaných metodik - 2016

14.06.2016: Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet) realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním(akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Výzkumný program BETA - certifikované metodiky za rok 2016


Ukončené projekty v roce 2016 jsou v současné době v závěrečné administraci TAČR, po závěrečné kontrole TAČR budou certifikované metodiky uveřejněny na webu MMR. Děkujeme za pochopení.

 

Výzkumný program OMEGA - certifikované metodiky za rok 2015


Ukončené projekty v roce 2016 jsou v současné době v závěrečné administraci TAČR, po závěrečné kontrole TAČR budou certifikované metodiky uveřejněny na webu MMR. Děkujeme za pochopení.