Archiv certifikovaných metodik - 2015

26.06.2015: Výsledek „Certifikovaná metodika“ (Nmet) realizuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním(akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Výzkumný program BETA - certifikované metodiky za rok 2015


Projekt: TB930MMR001 Metodika konceptu Inteligentnich mest 2015

    Metodika konceptu Inteligentnich měst [PDF, 708.19KB]
Projekt: TB020MMR023  "Vlivy nových technologií na sídelní strukturu, na strukturu sídel a na jejich spolupráci v sídelní struktuře" 

Metodika vlivu nových technologií na sídelní strukturu, na strukturu sídel a na jejich spolupráci v sídelní struktuřeProjekt: TB010MMR027 "Prevence a zmírňování následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obcí"


    Metodika prevence a zmirňovaní následků přívalových povodní ve vztahu k působnosti obc [PDF, 1.81MB]í
    Vzorový příklad pilotního území obce Ondratice [PDF, 2.43MB]
    Vzorový příklad pilotní území obce Svinaře [PDF, 1.75MB]

 

Výzkumný program OMEGA - certifikované metodiky za rok 2015

Projekt: TD020354  "Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment: Hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu" 

    Metodika hodnoceni vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment [PDF, 1.17MB]
    Vzorový příklad [PDF, 2.58MB]