Rok 2018 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry cílené především na účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané detinace a místa.
Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Dále program cílí na rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější místaČR a na nabídku aktivit i mimo hlavní sezónu.

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. 

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit,
DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Dokumenty ke stažení - 1. výzva pro rok 2018, Rozvoj základní a doprovodné infrastruktuy CR
    VÝZVA k předkládání žádostí o dotace pro rok 2018 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR [PDF, 423.14KB]
    Příloha výzvy č.2_- Zásady pro žadatele [PDF, 682.03KB]
    Příloha výzvy č.2_- Přílohy Zásad pro žadatele [PDF, 890.55KB]

    Formulář-Příloha-F-vazba projektu na region [MS Word, 90.68KB]
    Formulář - veřejná podpora 2018 [MS Word, 109.03KB]

Upozornění: Podatelna MMR bude přijímat žádosti do 12.1.2018, do 12:00 hod !!


Elektronický formulář Žádosti naleznete na internetvé adrese: http://www3.mmr.cz/zad    

Pozn.i: Pro 1. výzvu 2018 je platná v případě organizací destinačního managementu dosavadně proběhlá registrace těchto organizací u MMR k lednu 2017.
    Registrované DMO k 1_2017 [MS Excel, 83.76KB]
Pro novou registraci je možné  požadavek k registraci zaslat v termínu do 12.1.2018 na e-mailovou adresu registraceds@mmr.cz a poštou na odbor cestovního ruchu ministerstva.
    Formulář pro registraci DMO - NPPCRR 2018 [MS Word, 87.82KB]
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven