Průběžná zpráva o realizaci akce / Závěrečné vyhodnocení akce / Zprávy o udržitelnosti

31.01.2018: Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2018) a Závěrečné vyhodnocení akce (v termínu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Bližší informace naleznete v dokumentu Metodický pokyn 2017 - Průběžná zpráva a Závěrečné vyhodnocení akce.