Rok 2016 - Podprogram Cestování dostupné všem

Rozhodnutím ministryně č. 51/2016 ze dne 27. května 2016 byly schváleny akce navržené k poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem.
Cílem podprogramu je růst podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího cestovního ruchu. Podpora tvorby nových produktů, aktivní začlenění cílových skupin, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.

Podporováno: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad        

Dokumenty ke stažení - 1. výzva pro rok 2016, Cestování dostupné všem

Seznam navržených akcí/ projektů ke spolufinancování ze státního rozpočtu
    Cestování dostupné všem 2016 1.výzva - návrh dotace [PDF, 236.4KB]
    Cestování dostupné včem 2016_1.výzva - náhradni akce [PDF, 194.53KB]

Dokumenty ke stažení - 2. vlna povinných příloh
    Postup výběru dodavatele - 1.výzva 2016 [MS Word, 200KB]
    Zjednodušený formulář EDS 2016 [MS Excel, 152KB]
    Podpisový vzor_1.výzva 2016 [MS Word, 55KB]
    Čestné prohlášení - obec - 1.výzva 2016 [MS Word, 39.4KB]

Čerpání dotací - proplácení faktur
    Metodický pokyn pro příjemce dotací-čerpání dotací-1.výzva 2016 [PDF, 472.45KB]
    FORMULÁŘ-průvodní dopis k proplacení faktury [MS Word, 47.31KB]

Dokumenty ke stažení - podání žádosti

    1.výzva Cestování dostupné všem v r.2016 [PDF, 207.83KB]
    Zásady pro žadatele - Cestování dostupné všem - 1.výzva 2016 [PDF, 850.48KB]

    Metodický pokyn - přílohy žádosti - 1.výzva 2016 [PDF, 296.53KB]
    Nařízení Komise (EU) č.1407 [PDF, 885.63KB]
    Metodická příručka k pojmu jeden podnik [PDF, 731.1KB]
    Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis [MS Word, 69.5KB]

Dne 9.12.2015 se uskutečnil seminář pro žadatele o dotaci s tématem: Zásady pro žadatele Cestování dostupné všem. Prezentace ke stažení, zde:
    NPPCR-Prezentace [PDF, 1.37MB]
    NPPCR-RADY_Prezentace [PDF, 1.11MB]
 

2. listopadu 2016: Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2017) a Závěrečné vyhodnocení akce (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Bližší informace naleznete v dokumentu Metodický pokyn 2016 ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven