Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Mezinárodní spolupráce > Uzavřené mezinárodní smlouvy v oblasti ...

Uzavřené mezinárodní smlouvy v oblasti cestovního ruchu

04.09.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci mezinárodní spolupráce uzavírá bilaterální dohody a memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu s různými zeměmi. V letech 2015 a 2016 to byly především dokumenty o spolupráci s Čínskou lidovou republikou (viz níže), Albánií a Izraelem.
13. října 2015 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu v rámci návštěvy premiérské delegace Albánské republiky.
 
19. května 2016 byl v Jeruzalémě u příležitosti mezivládních jednání mezi Českou republikou a Izraelem podepsán dokument Joint Declaration of Intent on Cooperation in Tourism, uzavřený mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem Turismu Státu Izrael.
 
Spolupráce v oblasti cestovního ruchu s Čínskou lidovou republikou
Čínská lidová republika (ČLR) se stává již několik let významným partnerem pro Českou republiku, a to jak bilaterálně, tak i na mezinárodní úrovni. Odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj (OCR MMR) se pravidelně zúčastňuje jednání mezirezortní pracovní skupiny k Číně při Ministerstvu zahraničních věcí. Tato pracovní skupina se pravidelně schází od roku 2010 a také spolupracuje se Smíšenou česko-čínskou komorou vzájemné spolupráce, která svou činností napomáhá všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a čínskými podnikateli i zájmovými subjekty. Hlavním poselstvím pracovní skupiny je vytyčení oblastí, v nichž by Česká republika měla posilovat své vztahy k ČLR (i v rámci EU).
 
15. listopadu 2014 bylo během oficiální návštěvy delegace MMR na čínském veletrhu CITM v Šanghaji podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Národní turistickou centrálou Čínské lidové republiky (CNTA - pro Čínu zastává úlohu ministerstva pro cestovní ruch). Podpis tohoto Memoranda otevřel cestu k rozvoji další spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi oběma zeměmi.
 
V roce 2015 bylo dohodnuto a během cesty předsedy vlády do ČLR v listopadu 2015 potvrzeno partnerství ČLR na Veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2016, který úspěšně proběhl v únoru 2016.
 
29. března 2016 pak bylo při příležitosti návštěvy Prezidenta ČLR pana Xi Jinpinga v Praze podepsáno mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky Memorandum o porozumění o posílení investiční spolupráce v oblasti turistické infrastruktury.