Účast v mezivládních komisích

04.09.2016: Odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj se účastní za oblasti cestovního ruchu v mezivládních komisích (pracovních skupinách) vedených MPO a MZV ČR s vybranými zeměmi.
Na základě mezivládních či meziresortních smluv o ekonomické spolupráci mezi Českou republikou a dalšími zeměmi (Čínská lidová republika, Ruská federace, Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán, Moldávie, Bělorusko, Srbsko, Černá hora, Albánie, Indie, Brazílie, apod.), které spadají do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo Ministerstva zahraničních věcí ČR, se konají zasedání společných orgánů pro ekonomickou spolupráci (dále jen „smíšené komise“). Náplní smíšených komisí je jednání o rozvoji vzájemných ekonomických a obchodních vztahů, podpora nových příležitostí rozvoje ekonomické a obchodní spolupráce a především projednávání námětů a konkrétních projektů spolupráce mezi podnikatelskými subjekty obou stran. Odbor cestovního ruchu MMR příležitostně ve spolupráci s agenturou CzechTourism na těchto jednáních reprezentují oblast spolupráce v cestovním ruchu.