Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Koncepce a strategie > Konsolidovaný plán podpory cestovního ...

Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu na rok 2010/2011

27.10.2010: Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu je dokument schválený  usnesením vlády ČR č. 747 ze dne 20. října 2010. Cílem dokumentu je pojmenování hlavních krátkodobých a střednědobých problémů české ekonomiky, do kterých je zahrnuta i oblast cestovního ruchu.
V Konsolidovaném plánu dojde k pojmenování základních problematických oblastí, které v krátkodobém horizontu brání v optimálním využití potenciálu cestovního ruchu. Výše zmíněný plán bude zpracováván každoročně až do roku 2013, a to vždy na období jednoho roku, na základě aktuálního stavu odvětví cestovního ruchu zjištěných překážek rozvoje tohoto odvětví a požadavků odborné veřejnosti.

Soubory ke stažení