Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Koncepce a strategie > Koncepce státní politiky cestovního ...

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020

07.02.2018: Dne 27. března 2013 usnesením č. 220 vláda schválila novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce). Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky.
Výsledkem aplikace nové strategie bude vytvoření chybějícího systému řízení cestovního ruchu včetně jeho dlouhodobého financování. Mezi nejdůležitější návrhy Koncepce patří srozumitelnější vymezení postavení MMR, agentury CzechTourism a dalších subjektů jako jsou například kraje. Za pomoci připravovaného zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu chce MMR podpořit a stabilizovat regionální spolupráci mezi veřejným, privátním a neziskovým sektorem na principech destinačního managementu. Fungující organizace destinačního managementu by měly být informačním a marketingovým základem pro kvalitní prezentaci České republiky v zahraničí a podporovat marketing českých destinací v rámci domácího cestovního ruchu.

Součástí Koncepce je i změna ve způsobu uplatňování dotační politiky. Ta bude nově zaměřena na využívání integrovaných přístupů na regionální úrovni, využívání nových finančních nástrojů (zvýhodněné úvěry) apod. Přímá dotační politika totiž v minulosti vedla k deformaci tržního prostředí (podpora komerční infrastruktury a služeb cestovního ruchu). Tento způsob podpory byl kritizovaný i samotnými podnikateli.

Koncepce je propojená s realizací národního marketingu, který je popsaný a specifikovaný ve schválené Marketingové koncepci cestovního ruchu agentury CzechTourism    .  Oba materiály byly připravovány současně a jsou tedy vzájemně provázané.

Priority Koncepce:
Priorita 1 – Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu
Priorita 2 – Management cestovního ruchu
Priorita 3 – Destinační marketing
Priorita 4 -  Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj
 

Dotazy ke Koncepci můžete zasílat na e-mailovou adresu:
koncepceCR@mmr.cz
Oddělení Integrace a konkurenceschopnosti v cestovním ruchu

Podklady pro zpracování Zprávy o plnění Koncepce za 2016 - 2017:
    Podklady pro vyplnění Zprávy - formulář [MS Word, 46.97KB]

    Podklady pro vyplnění Zprávy - Vysvětlivky [MS Word, 45.21KB]