Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice cestovního ruchu, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 79

26. února 2016: V Praze, ve dnech 16. – 17. února 2016, proběhl v rámci českého předsednictví ve Visegrádské čtyřce (V4) High Level Meeting zemí V4 v oblasti cestovního ruchu. Na tomto zasedání se setkali zástupci z ministerstev ...

7. května 2015: Minulý týden se uskutečnila závěrečná konference ke statistickým projektům Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Projekty, které probíhaly od roku 2009, byly zaměřeny jednak na výzkum ...

Koncem května 2014 se uskutečnilo 1. zasedání Kolegia pro cestovní ruch ministryně pro místní rozvoj (dále jen „Kolegium“). Jedná se o konzultační, komunikační a poradenský orgán, který byl zřízen za účelem ...

11. dubna 2014: Ve dnech 14. – 17. května 2014 se uskuteční v prostorách Černínského paláce v Praze 12. Globální fórum statistiky cestovního ruchu, které je nejprestižnější mezinárodní celosvětovou událostí v oblasti statistiky ...

21. března 2014: Dne 14. března zveřejnila Česká národní banka předběžné údaje k platební bilanci za 4. čtvrtletí 2013, resp. za celý rok 2013. Příjmy z cestovního ruchu dosáhly zhruba stejné výše jako v předchozím roce (nárůst o 0,1 ...

14. března 2014: V roce 2012 vypsalo MMR ČR výběrové řízení zaměřené mj. na statistické zjišťování u hromadných a individuálních ubytovacích zařízení. Na přípravě Censu se podílely i zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ ...

11. března 2014: Na ostravském výstavišti Černá Louka se konal v pátek 7. března 2014 seminář Českého systému kvality služeb. Jeho organizátoři zvolili místo i termín záměrně, aby využili synergie s dalšími dvěma akcemi zaměřenými na ...

3. prosince 2013: Ministr pro místní rozvoj vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace pro rok 2014 do Národního programu podpory cestovního ruchu.

8. listopadu 2013: Dne 6.11.2013 se v pražském hotelu Yasmin uskutečnila tisková konference Asociace lanové dopravy České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj a České centrály cestovního ruchu - CzechTourism - k zahájení zimní ...

23. října 2013: V roce 2013 proběhla novela vyhlášky o Programu statistických zjišťování, která by měla napomoci zefektivnit výkon státní statistické služby.

Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 79

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven