Dny evropského dědictví v ČR

09.08.2016: Více než 150 obcí, více než 900 památek místního i světového významu a více než 200 akcí je přihlášeno k letošnímu ročníku Dnů evropského dědictví / European Heritage Days (EHD). EHD je celoevropská akce konaná pod patronací Rady Evropy, každoročně se jí účastní na 48 států Evropské kulturní konvence a jejím posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i naší národní tradici.
Dny evropského dědictví v České republice proběhnou 3. – 11. září 2016.
Národní téma EHD v ČR: Památky a komunity


Pozvánka pro zástupce médií na tiskovou konferenci, která je pořádána společně s  Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem kultury, a která se koná ve čtvrtek 25. srpna od 10 hodin na Ministerstvu kultury (Praha 1, Maltézské náměstí, konírna). Přítomni budou zástupci MMR, MK, NPÚ, Slavonic a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
 
Registrace na: http://www.historickasidla.cz/cs/pro-novinare/pozvanka-na-tiskovou-konferenci-25-8-2016.html     do 24.8.2016.
 
Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) se v Evropě konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a řadí se k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětům. Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a  knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují jen oficiálně prohlášené kulturním památky, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně.   
 
Národní zahájení EHD bude probíhat  v sobotu 3. září ve Slavonicích. Součástí tohoto slavnostního aktu bude předávání titulů „Nositel tradice lidových řemesel“, který uděluje ministr kultury ČR. Celé slavnosti budou sestávat ze společných akcí města a Sdružení. Mezi nejvýznamnější akce patří již v pátek 2. září zahájení výstavy HOMO FABER - výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidových řemesel.
 
Formy katalogů EHD 2016
- Internetová verze, tzv. Online katalog EHD (na portále www.ehd.cz)
- tištěné seznamy v Denících, které vyjdou první týden v září 2016
Co všechno najdete na Internetových stránkách www.ehd.cz:
· katalog všech památek a akcí, přihlášených k EHD 2016 
· podrobné informace o národním zahájení EHD 2016 ve Slavonicích 
· plakát vydávaný k EHD 
· obecné informace o EHD, informace o udílení titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ 

Součástí Dnů evropského dědictví 2016 bude akce Industriální stopy 2016 / Den památek techniky a průmyslového dědictví.
V sobotu 10. září se návštěvníkům otevřou brány pivovarů, mlýnů, skláren, dolů a další doklady technické práce generací našich předchůdců.
 
 Více na: http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/